FASHION


Bürclərinizə görə uyğunlaşırsınız mı?
Bürclərinizə görə uyğunlaşırsınız mı?


Bürclərinizə görə uyğunlaşırsınız mı?


QOÇ+QOÇ= ahəng barıt çəlləyini xatırladır.
QOÇ+BUĞA= daimi münaqişələr müşahidə olunur,lakin,müştərək iş birliyi və ya yaradıcılıq ittifaq tərəfdarlarını bir-birinə bağlaya bilər.
QOÇ+ƏKİZLƏR= bu nikah macəra dolu romana bənzəyir. Yalnız zamanla tərəf müqabilləri şəxsi hərəkət strategiyasını qurub ona əməl edəcək.
QOÇ+XƏRÇƏNG= ağır ahəngdir. İlk tanışlıq şirinliklərindən sonra münasibətlər qeyri-qənaətbəxş və mübahisə dolu olacaq.
QOÇ+ŞİR= çətin ittifaq olsa da,yaradıcı və əlvandır. Bir sözlə " Onlar uzun və xoşbəxt ömür sürüb bir gündə vəfat etdi".
QOÇ+QIZ= simaların müxtəlifliyi sonda parçalanmaya gətirib çıxardacaq.
QOÇ+TƏRƏZİ= əks tərəflərin güclü qarşılıqlı təsiri,bir-birini ideal tamamlama.
QOÇ+ƏQRƏB= çox gözəl cinsi münasibətlər,məişət həyatı isə dözülməzdir.
QOÇ+OXATAN= tərəf müqabilləri yüksək tərbiyə sahibi olduqda ,ümumi impulsivlik ümumi təhqir ilə əvəz olunmayacaq.
QOÇ+OĞLAQ= birlikdə tənhalıq.
QOÇ+DOLÇA= gözəl ahəng,təbiətcə aktiv olan qoçu hər zaman dəyişikliyə hazır olan dolça cəlb edir.
QOÇ+BALIQLAR=qəribə,ağır,eyni zamanda ,tez-tez rast gəlinən nikahdır. Bu nikahı hər hansı bir ideya qoruyub saxlaya bilər.
BUĞA+BUĞA = inadkarlıq baş alıb gedir,lakin ,tərəflər dəyişkənlik və fərqlilik qorxusundan ittifaqı qorumağa çalışır.
BUĞA+ƏKİZLƏR=çətin,birmənalı olmayan ,lakin,geniş yayılmış nikah. Əsas problem qısqanclıqdır.
BUĞA+XƏRÇƏNG= münasibətlərdə harmoniya.
BUĞA+ŞİR=sevgi və ehtiras ittifaqıdır,lakin,illər keçdikcə aktuallığını itirə bilər.
BUĞA+QIZ= xoşbəxt ailə həyatı.
BUĞA+TƏRƏZİ=getdikcə yığılıb artan qarşılıqlı kin və üzvurmalar,tərəfləri yalnız ümumi işguzar sahə və ya cəmiyyət asılılığı birlikdə saxlaya bilər.
BUĞA+ƏQRƏB= əla cinsi uyğunluq,ümumi işıldamalar və ehtiraslar,lakin,zamanla bezdirici olur. Adətən sevgili olurlar.
BUĞA+OĞLAQ= ittifaqlardan ən uğurlusu. Onları ümumi maraqlar və seksual uyğunluq birləşdirir.
BUĞA+DOLÇA=çətin uyğunlaşan partnyorlardır. Evlilik həyatları gah çox soyuq ,gah da odlu-alovlu olur.
BUĞA+BALIQLAR=kənardan qənaətbəxş görünən,həqiqətdə isə,buğanın kobudluğundan yaralanan balığın kədəri ilə dolu nikahdır.
ƏKİZLƏR+ƏKİZLƏR= ittifaq yalnız dost münasibətləri və tam azadlıq üzərində dayanır,xoşbəxtliyə zəmanət yoxdur.
ƏKİZLƏR+XƏRÇƏNG= nigah yalnız yüngüllük və azad münasibət şərti ilə qurulur.
ƏKİZLƏR+ŞİR= nigah ilə daha da möhkəmlənən dost münasibətləri.
ƏKİZLƏR+QIZ= münasibətləri ümumi maraqlar və qarşılıqlı güzəştlər möhkəmlədə bilər.
ƏKİZLƏR+TƏRƏZİ=tərəzidən gələn səliqə və harmoniya münasibətləri qoruyur. Ümumi maraqlar və işgüzar sahə birləşdirir.
ƏKİZLƏR+ƏQRƏB= çətin və yayılmış nikahdır. Aparıcı rol əkizlərin üzərinə düşür.
ƏKİZLƏR+OXATAN= mənafeli nikahdır. Həvəsdən düşməmək üçün qonaqlıqlar,səyahətlər sıx olmalıdır.
ƏKİZLƏR+OĞLAQ= bu münasibətlər çox vaxt uçuruma gətirib çıxardır.
ƏKİZLƏR+DOLÇA= hər ikisi üçün uğurlu nikah sayıla bilər,lakin,müntəzəm dava və fikir ayrılığı qaçılmazdır.
ƏKİZLƏR+BALIQLAR= evlilik uzun çəkmir,belə ki,balıqlar qeyri-daimiliyi bağışlamır.
XƏRÇƏNG+XƏRÇƏNG= bu ittifaq gur çaya bənzəyir. Göz yaşları,emosiya partlayışları ilə yanaşı bağışlanma.
XƏRÇƏNG+ŞİR= sevgi dolu ,sirrli və maraqlı ,lakin,evlilik üçün yararsız ittifaqdır.
XƏRÇƏNG+QIZ= hamar və yaxşı münasibətlər. Qız heç bir bürcün bacarmadığı qədər gərgin xərçəngi anlayır və bağışlayır. Xərçəng qızın daimiliyini,qız isə xərçəngin duyğusallığını və incəliyini bəyənir.
XƏRÇƏNG+TƏRƏZİ= bu ailəni maddi yüksəklik və cəmiyyətdəki mövqe qoruyub saxlaya bilər. Onlarda "biz" termini yoxdur, "mən mənəm", "sən də sən".
XƏRÇƏNG+ƏQRƏB= qarşılıqlı maraq mövcuddur,amma birgə mövcudluq heç də asand deyil.
XƏRÇƏNG+OXATAN=geniş yayılmış,əlvan,saxta brilliant kimi çoxtərəfli ittifaqdır.
XƏRÇƏNG+OĞLAQ= uzun-uzadı mübahisələr,daimi yaxınlaşma və uzaqdüşmələr,nəhayət sonunda xəyal qırıqlığı.
XƏRÇƏNG+DOLÇA=bir birinə tərəf can atma,yenidən uzaqlaşma.
XƏRÇƏNG+BALIQLAR= birgə həyat çətindir,tərəflərdən birinin qurban olmasını tələb edir,lakin,sonda böyük xoşbəxtlik bəxşişi var.
ŞİR+ŞİR= tərəflər xırdaçı olmazsa,ittifaq mümkünlüdür . Bir qayda olaraq ,belə cütlüklərin çox gözəl,fərqli və istedadlı övladları olur.
ŞİR+QIZ= anlayışsızlıq və özgəlik. Ümumi yüksək yaradıcılıq maraqları cütlüyü tənəzzüldən xilas edə bilər.
ŞİR+TƏRƏZİ= parlaq,harmonik və daimi münasibətlər. Tərəzi şir üçün ən uğurlu seçimdir.
ŞİR+ƏQRƏB= sərhədsiz ehtiras,lakin,belə yüklənmə ilə yaşamaq çətindir.
ŞİR+OXATAN= qarşılıqlı avtoritet. Hər iki tərəf macəra və avantyur həvəskarıdır. Birlikdə mümkün olmayanı gerçəkləşdirirlər.
ŞİR+OĞLAQ= çətin də olsa mümkündür. Oğlaq daima şirin ünsiyyətinə aldanır. Şir isə oğlağın daimi tərzindən yorulur.
ŞİR+DOLÇA= böyük cəlbetmə sadəcə ilk vaxtlara ,xasdır. Sonradan tam əks varlıqlar olduğunu dərk edincə ayrılarlar.
ŞİR+BALIQLAR= tragik məhəbbət yaxud böyük şəxsiyyətlər. Əgər şir balığın ardıyca yüyürməyi bacararsa və dala baxmaxan metamorfozlara hazır olarsa təbii ki.
QIZ+QIZ= çox uğurlu və möhkəm münasibətlər.
QIZ+TƏRƏZİ= bir-birinin çatışmaz cəhətlərini tamamlAmaq ittifaqı çox uğurlu edir.
QIZ+ƏQRƏB= tərəflər güclü xarakter sahibi olduqda mümkündür.
QIZ+OXATAN= sosial və ya dini yöndə cəmiyyətə xidmət ,tərəflərin birliyini qoruyub saxlaya bilər.
QIZ+OĞLAQ= möhkəmlik və tarazlıq. Hər ikisi ayıq baş ilə realistcəsinə həyata baxır.
QIZ+DOLÇA= qızın səbri çatana qədər davamlıdır.
QIZ+BALIQLAR= fərqli dünyagörüşü münasibətlərin korlanmSına gətirib çıxarır.
TƏRƏZİ+TƏRƏZİ=tərəflər müxtəlif tipli olduqda birgə ittifaq mümkündür.
TƏRƏZİ+ƏQRƏB= münasibətlərdə harmoniya hökm sürür. İntim həyatları çox qabarıqdır.
TƏRƏZİ+OXATAN = məhəbbət,dostluq,eyni nəzər nöqtəsi.
TƏRƏZİ+OĞLAQ= sevgidən başqa hər şey uyğunlaşır. Ümumi dili tapmaq asandır.
TƏRƏZİ+BALIQLAR= dəqiq qoyulmuş çərçivələr,məhdudiyyət.
TƏRƏZİ+DOLÇA= çox məhsuldar bir cütlük. Birgə yaradıcı ideyalar və planlar çiçəklənir.
ƏQRƏB+ƏQRƏB= darıxdırıcılıq,sıxılma və darısqallıq.
ƏQRƏB+OXATAN=macəralı sevgililər,eyni fikirli insanlar.
ƏQRƏB+OĞLAQ=onların sevgisi ömürlükdür.
ƏQRƏB+DOLÇA=orijinal cütlük.
ƏQRƏB+BALIQLAR=hərtərəfli ehtiras olan cütlükdür,lakin,balıqlar əqrəbin ağır xasiyyətinə dözməyib onu tərk edir.
OXATAN+OXATAN=avtoritet uğrunda mübarizə.
OXATAN+OĞLAQ= gah maddi mənafe gah da,mənəviyyat hökm sürür. Daxili qanunauyğunluqlar xaricilər ilə uyduqda ittifaq davam edə bilər.
OXATAN+DOLÇA= illərlə möhkəmlənən dostluq,yüngüllük və qarşılıqlı anlayış.
OXATAN+BALIQLAR=tərəflər bir-birini anlamağı bacarsalar mükəmməl cütlükdür. Əks halda hər ikisi bir-birini qıcıqlandıracaq.
OĞLAQ+OĞLAQ= biri digərinin inadını üstələyə bilmir,buna görə də kənarda ehtiyac ödəmək istəyirlər.
OĞLAQ+DOLÇA= illüziyalı vurğunluq. Bu tərəflərin tənhalıq hissini yaşAmasına qədər davam edir.
OĞLAQ+BALIQLAR= xəyallara dalmış məhəbbət. Dünyanın bütün dərinlikləri,çökəklikləri və genişlikləri bu iki idealist və mistik tərəfə açıqdır. Bu şərtlə ki,oğlaq çox da " yerə enmiş" olmasın.
DOLÇA+DOLÇA=yalnız dostluq və bərabər idarəetmə . Əks halda ailə çox davam gətirməyəcək.
DOLÇA+BALIQLAR= sehirli rəsimlər gözlənilmədən ,xoş olmayan reallıqla əvəzlənə bilər.
BALIQLAR+BALIQLAR= ikiüzlülüyün mənasız olduğu evlilik,kompromisə yer olmayan izdivac.

Kateqoriya: Müzakirələr | Baxış: 5701 | Müəllif: Ragin xanım |

Şərhlər (26)

Это Gamze Ozcelik Gamze Ozcelik ‹ Lady
Wir ve xerceng dogrudur,nigaha yararsiz cutluydu,wir ve eqreb ve wir-ekilzer de dogrudu.
Men wir burcuyem )) burcumi cox sevirem,fanatiyam burcumun :D
12 yanvar 2015 tarixi   #1    / 
G
Это EdwardSor EdwardSor ‹ Lady
Kid ugg boots outlet online Rock Accepts NAACP Award

Kid Rock made nice on Sunday night with some kind words and, perhaps more importantly, major big buck donations.

The rock star accepted the NAACP Detroit branch's Great Expectations Award despite protests against his frequent use of the Confederate flag in his music videos and concerts.

"It's a slap in the face uggs clearance for anyone who fought for civil rights ugg on sale in this country," Adolph Mongo, head of Detroiters for Progress and a boycotting NAACP member complained to the Detroit News in March, when it ugg boots on sale 70% off was announced that Kid Rock would receive the award. "It's a symbol of hatred and bigotry."

That echoed his 2008 defense of his use of the flag, when he said it was about his southern pride, not any racist intent.

"Why should someone be able to own any image and say what it is?" he said in an interview with The Guardian. "Sure, it's definitely got some scars, but I've never had an issue with it. To me it just represents pride in southern rock'n'roll music, plus it just looks cool."

Also helping to smooth relations: while accepting the award, Kid Rock announced a total of ugg boots clearance $100,000 in charitable donations, split between local Detroit charities and the Red Cross' cleanup efforts in the tornado swept south.


ugg boots clearance uggs sale ugg boots sale
12 yanvar 2015 tarixi   #2    / 
Это Ahu 05 Ahu 05 ‹ Lady
dolcayam,tesekkurler
12 yanvar 2015 tarixi   #3    / 
Это N_SİNE N_SİNE ‹ Lady
XƏRÇƏNG+ƏQRƏB= qarşılıqlı maraq mövcuddur,amma birgə mövcudluq heç də asand deyil.
12 yanvar 2015 tarixi   #4    / 
Ne bir savcı kalırdı ne bir yasa
Şu insan oglu once bir kendini yargılasa
Это EdwardSor EdwardSor ‹ Lady
nike air max nike air max nike air max 90

Je ne trouve pas de chaussures

Nous pour Ana on ne lui a mis des chaussures qu'à partir du moment ou elle se tenait debout, et on a privilégié les baskets Domios de Décathlon, elles sont biens et apparemment coté stabilité et voute plantaire aussi.

Sinon pr marcher elle avait aussi des nike air [url=http://www.nikeairmaxfr.com]nike air max france max 1[/url] kickers, qu'elle mettre tjrs mais elles commencent à etre justes.

Les 3/4 du temps Ana est en chaussettes, sauf quand on est sorti, elle a ses chaussures, il fait chaud ici, et je n'ai pas trouvé de pantoufles qui soutiennent assez bien, les 3/4 ont une nike air max semelle mi souple mi dure qui ne soutient que le bas du talon et elle se casse la figure. Mais on m'avait dit que les baskets de sport étaient bien aussi car elles sont conçues pour le mouvement, elles soutiennent la voute plantaire et ne bloquent pas la cheville.

J'ai été déçu par les kickers, justement parce qu'elles sont trés rigides. Pourtant c'est quand même réputé.

Tu paies la peau des fesses (Enfin la peau des fesses de ma belle mère puisqu'elle voulait les payer) et au final c'est pas mieux que les chaussures de Gémo ou la Halle.

Moi je craque souvent pour nike air max pas cher une marque, mais je ne nike air max sais pas si on peut vraiment parler de marque, c'est les Winnie qu'on trouve à Carrefour. Je trouve que les vêtements sont de bonne qualité et ils sont trop mignons en général.

Sinon je m'en contrefiche totalement.

Je prends ce qui vient, les 3/4 du temps j'achète d'occaz chez Les bébés de Sabine, qui fait destockage de vêtements de magasins comme Obaïbi, Compagnie des Petits etc, et c'est trés bien comme ça, je paie 3 euros un tee shirt quasi neuf qu'Ana va me bousiller avec du crayon ou de la tomate.
12 yanvar 2015 tarixi   #5    / 
Это aydan_21 aydan_21 ‹ Qonaq
eqreb ekizler..biz yola geirik tam 7 ildi[right][/right]
12 yanvar 2015 tarixi   #6    / 
Это arzu əliyeva arzu əliyeva ‹ Lady
DOLCAYAM burclerin en ferqlisi love
12 yanvar 2015 tarixi   #7    / 
Это EdwardSor EdwardSor ‹ Lady
nike air max france nike air max nike air max

Blonde Le téléphone sonne

Un camion s'arrête à un feu rouge : Un camion s'arrête à un feu rouge. nike air max Derrière lui, une blonde descend de sa voiture, frappe à la fenêtre du camion et crie :

Je suis Peggy et vous perdez de votre cargaison !

Le camionneur veut répondre, mais le feu passe au vert et il démarre, laissant la blonde sur place. Au feu suivant, le même manège reprend et, nike air max 1 encore une fois, le chauffeur n'a pas le temps de lui répondre. Au troisième feu, la blonde, décidément persévérante, frappe de plus belle au carreau du camion en gesticulant :

Monsieur, je suis Peggy et vous perdez de la cargaison sur la route !

Le camionneur descend sa vitre, visiblement énervé, et dit :

Et moi c'est Norbert, on est en hiver, et je conduis une saleuse.

Chaval : C'est une nike air max pas cher brune et une blonde dans une voiture. Sur la route, la nike air max 90 blonde s'écrit :

"Oh, regarde les chavals !"

La brune lui dit :

"Non ce sont des chevaux"

"T'avoueras quand même qu'ils ressemblaient à des chavals ?!"

Tétée. : Savez vous pourquoi les blondes ne donnent pas le sein aux enfants ?

Parce qu'elles nike air max 1 ne veulent pas se le faire bouillir.

XXX QI : Comment fait on pour faire rentrer quelque chose dans la tête d'une blonde? On lui greffe un vagin dessus.

Blagues aléatoires :

Le patron à son employé : Le patron à son employé:

Est ce que vous croyez à la vie après la mort ?

Heu, oui patron.

Ah alors tout va bien. Parce que hier, après que vous ayez quitté le travail plus tôt pour aller à l'enterrement de votre grand nike air max france mère, elle est passée pour vous donner un petit bonjour.
12 yanvar 2015 tarixi   #8    / 
Это J.S J.S ‹ Lady
Məndə dolça bürcüyəm.
12 yanvar 2015 tarixi   #9    / 
Это Gamze Ozcelik Gamze Ozcelik ‹ Lady
ay daaa bu kimdiyeee bele yazib doldurur buralari.Men bilmirem o bizi bawa duwur ya yox,ama fakt men onu bawa duwmurem :D takwto,.eziet cekme a bajiii. :D
12 yanvar 2015 tarixi   #10    / 
G
Это gaghieria gaghieria ‹ Lady
Приглашаю всех взрослых парней в свой персональный видеочат. Если тебе уже восемнадцать, стучись сюда: http://runetki.com/934010
Выполню твои потаенные пожелания и мечты прямо в онлайн эфире
Люблю когда на меня смотрят раздетую. Я могу спеть песню, рассказать анекдот, потанцевать для тебя, и сделать много других вещей. Мы можем очень приятно провести время.
Общаюсь на любые самые разнообразные темы. Если вдруг захочешь, в самом конце разговора можешь отблагодарить меня за мои непосильные труды мелочью из твоего кошелька.
Ну давай же знакомиться и общаться на любые темы.
12 yanvar 2015 tarixi   #11    / 
Это EdwardSor EdwardSor ‹ Lady
Business Account

HIRAKI Denver colorado., Limited. is a Asia centered business mostly involved in the mail order enterprise along with general shops business. The business are operating in 3 company portions. The Catalog shopping segment is actually involved in the particular purchase of trainers, shoes, clothing as well as other varied goods over the list and Internet. The Discounted Merchants portion is usually engaged in the actual sale of trainers, via its discounted merchants. The Low cost part can be involved in the particular at wholesale prices company to major suppliers and bulk items shops. Since 03 Thirty one, This year, the Company acquired a single merged part inside Shanghai, Tiongkok. Thomson Reuters journalists are usually susceptible to an Editorial Handbook which demands reasonable demonstration as well as disclosure associated with relevant interests.

New york stock exchange and also AMEX quotes late by no less than Twenty or so minutes. Nasdaq postponed through no less than Fifteen minutes.


kobe basketball8 jersey kobe nba pandora charms on sale
12 yanvar 2015 tarixi   #12    / 
Это nice_gril nice_gril ‹ Lady
buga love tewekkurlwer
12 yanvar 2015 tarixi   #13    / 
Qadin elə bir mövzudurki, onu nə qədər araşdırırsan araşdır, hər vaxt yenidir.
Это EdwardSor EdwardSor ‹ Lady
new balance factory store new balance factory outlet new balance outlet store


Monopoly receives a facial rejuvenation

The particular common tokens through the Monopoly game are getting today's makeover.

A current edition with the online game contains bridal party formed right after name brand goods. A few with the 8 bridal party from the new Monopoly Present release are brand name, providing participants the opportunity be enacted upon simply by miniature variations of the Toyota Prius hybrid automobile, an order of McDonald's french fries, a New Equilibrium runners, a cup full new balance outlet online of Favourite coffee shop coffee or a Talkabout Razr mobile phone.

Individuals from across the United states new balance factory outlet of america selected as in which real world qualities needs to be incorporated around the table. Fenway Playground, Disney, The show biz industry and also the Portal Posture could make looks, as will Instances Sq . which will exchange Boardwalk as the most costly property.

Your Here and Now release will definitely cost with regards to $30 All of us, when compared with $12 in order to $20 People for your original Monopoly edition. Hasbro, the software creator involving Monopoly, claims gadget stores, lower price retailers and also other retail outlets is new balance outlet constantly promote the initial edition with the sport.
12 yanvar 2015 tarixi   #14    / 
Это AccetteArem AccetteArem ‹ Lady
Приглашаю всех любопытных парней в бесплатный приватный видео чат. Если тебе уже восемнадцать, стучись сюда: http://runetki.com/283224
Осуществлю все твои скрытые желания в режиме реального времени
Мне очень нравится показывать себя голышом. Я свободно могу станцевать, рассказать анекдот, потанцевать для тебя эротический танец, и сделать многое другое в онлайн. Мы можем очень приятно провести время.
Общаюсь на любые самые разнообразные темы. Если пожелаешь, в самом конце разговора можешь отблагодарить меня за мои непосильные труды мелочью из твоего кошелька.
Давайте знакомиться поближе.

Приглашаю всех любопытных мужчин в свой персональный видеочат. Я каждую ночь бываю здесь: http://runetki.com/283224
Исполню все твои тайные пожеания прямо в онлайн
Я люблю быть полностью без одежды. Я свободно могу сыграть, рассказать смешной анекдот, станцевать для тебя, и сделать многое другое в онлайн. Мы можем очень приятно провести время.
Общаюсь на любые самые разнообразные темы. Если пожелаешь, в конце разговора можешь вознаградить меня за потраченное на тебя время мелочью из твоего кошелька.
Давайте дружить.

Приглашаю всех совершеннолетних мужчин в свой персональный бесплатный видео чат. Я буду до утра вот тут: http://runetki.com/660914
Исполню любые твои давние мечты и желания прямо в режиме онлайн
Я люблю быть полностью без одежды. Я запросто могу сыграть, рассказать сказку, станцевать неприличный танец, и сделать много других вещей. Мы можем очень приятно провести время.
Общаюсь на любые самые разнообразные темы. Если вдруг захочешь, по окончании разговора можешь отблагодарить меня за потраченные на тебя калории и время любой суммой по твоему усмотрению.
Ну давайте же дружить.

Приглашаю всех любопытных мужчин в свой персональный видео чат. Я каждый вечер здесь: http://runetki.com/258690
Исполню твои давние желания и мечты прямо в онлайн
Я люблю показывать себя голышом. Я могу сыграть, рассказать смешной анекдот, станцевать для тебя, и сделать многое другое. Мы можем очень приятно провести время.
Общаюсь на любые самые разнообразные темы. Если пожелаешь, в конце разговора можешь вознаградить меня за мой непосильный труд копеечками из твоего кошелька.
Давай знакомиться.
13 yanvar 2015 tarixi   #15    / 
Это Gamze Ozcelik Gamze Ozcelik ‹ Lady
aydaaa bir ingilisydi indi rus cixdi,,,bezdimee yazib doldururur buani,eseblewirem,oz isdediyim yere geelib cixana kimi bunun yazilari meni eseblewdriri.Bura bax,her reyden 1 yazirsna demeli izdirsen onda demeli bawa duwursen,ne yazirsansa insan dilinde yaz,ermeni dilin qammerix.
14 yanvar 2015 tarixi   #16    / 
G
Это svgi svgi ‹ Lady
dehset millet saytda bir birin qirir ey Gamze sene neki kim ne qeder isteyir qoy yazsin da niyeki ozune prablem yaradirsan tongue
17 yanvar 2015 tarixi   #18    / 
Это Gamze Ozcelik Gamze Ozcelik ‹ Lady
ne prablem yaratmage saytda arada olur kimse yazir doldurur ingilisce rusca men bulmey isdirem ki ora ne yazilir.
17 yanvar 2015 tarixi   #19    / 
G
Это ulviyyye ulviyyye ‹ Lady
men tereziyem Nisanlimda terezidi,uygunlasiriq
17 yanvar 2015 tarixi   #20    / 
heyatimda oldugun ucun cox xosbextemm..E
Это svgi svgi ‹ Lady
Sitat: Gamze Ozcelik
ne prablem yaratmage saytda arada olur kimse yazir doldurur ingilisce rusca men bulmey isdirem ki ora ne yazilir.

oK ozunuz bilersiz no
18 yanvar 2015 tarixi   #21    / 
Это M.Xeyale M.Xeyale ‹ Lady
hec razi deylem xerceng sir cox qesey yola gedir.evlilikdede ele
18 yanvar 2015 tarixi   #22    / 
Это Elay.Ebilzade Elay.Ebilzade ‹ Lady
Ekizler ve sir dogrudu 5 il bunu subut edir ))
31 yanvar 2015 tarixi   #23    / 
Это leylanhesenli leylanhesenli ‹ Lady
Bos bos seylerdi
12 mart 2015 tarixi   #24    / 
Это by.ayka by.ayka ‹ Lady
Men inaniram bele weylere duz cixani varr
03 iyun 2015 tarixi   #25    / 
Это miko-miko miko-miko ‹ Lady
buga+ekizler evliliyi) 2ildir hec bir problemizmiz yoxdu cox wukur)
27 iyun 2016 tarixi   #26    / 

Şərh yazmaq

Имя:*
E-Mail:
Qalın mətn Maili mətn Vurğulanmış mətn Silinmiş mətn | Sol kənar üzrə düzləşdir Mərkəz üzrə düzləşdir Sağ kənar üzrə düzləşdir | Təbəssümlərin əlavə edilməsi Linkin əlavə edilməsiQorunmuş linkin əlavə edilməsi Rəngin seçimi | Gizli mətn Sitatın əlavə edilməsi Seçilmiş mətni kiril əlifbası transliterasiya ilə dəyişdir Spoylerin yerləşdirməsi
Şəkildə göstərilən 2 sözü daxil edin: *

Şəxsi kabinet
Bölmələr
Axtarış